شرکت حریر ترمه آریا

اهمیت تبلیغات چیست؟

05 اکتبر

اهمیت تبلیغات چیست؟

در دنیای امروز تبلیغات هم برای مشتریان و بازار هدف سودمند است و هم موجب بهبود کسب و کار برندها میشود.

تبلیغات با ارائه آگاهی و اطلاعات در مورد محصول و خدمت، به مشتری در تصمیم گیری و انتخاب کمک می کند. تبلیغات هوشمندانه حتی میتواند به بیان تفاوت ها و تمایزات محصولات و خدمات برندها بپردازد. بر این اساس مشتریان بازار هدف باتوجه به نیازشان و بودجه ای که دارند راحت تر میتوانند محصول و یا خدمت مورد نظرشان را انتخاب نمایند.

برندهای پیشرو در دنیای امروز می دانند که هرآنچه که در تبلیغاتشان در مورد محصولات بیان می کنند، باید واقعی باشد، در غیر این صورت این تبلیغات به نوعی به “ضدارزش برای برند” تبدیل خواهند شد.

براین اساس کسب و کارها برای پیشی گرفتن از رقبا در بازار، ابتدا باید محصول یا خدمت بهتر و با کیفیت تر را تولید و از طریق تبلیغات به معرفی آن بپردازند، و اینگونه به بهبود و توسعه جایگاه خود در بازار کمک کنند.

در دنیای امروز تبلیغات نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع ایفا می کند. تبلیغات علاوه بر آنکه خود صنعتی پویا است، بر میزان فروش و رشد بنگاه های اقتصادی و به دنبال آن آگاهی و خرید بازار هدف از محصولات و خدمات تاثیر می گذارد.

ممکن است بعضی از کسب و کار­ها تبلیغات را در ابعاد کوچکتری انجام دهند و به جای آن بودجه ترفیع خود را بر روی سایر روش های پروموشن مانند فروش شخصی توسط تیم فروش، هزینه کنند.

برای برخی از برندهای کوچک نیز تبلیغات ممکن است شامل تبلیغات گاه به گاه یا فصلی و در مقیاس بسیار کوچک، مانند تبلیغ در قسمت های کوچکی از بخش آگهی های روزنامه ­های محلی باشد.

اما بیشتر کسب و کار­هایی که جدا از کوچک و بزرگی اندازه کسب وکار، بر تبلیغات، برای تحقق سه هدف اصلی ذکر شده در بالا تکیه می کنند، اکثرا نسبت به رقبایشان موفق تر بوده و از جایگاه بهتری در بازار هدف برخوردارند. اینگونه شرکت ها برنامه های بازاریابی مدونی دارند که تبلیغات بخشی از آن است.اهمیت تبلیغات چیست؟

انواع تبلیغات (Advertising)

تبلیغات را می توان بر اساس کانال ارتباطی (بستر ارائه تبلیغات) و یا پیامی که منتقل می کند، دسته بندی کرد:

انواع تبلیغات براساس کانال های ارتباطی (بستر تعامل با مخاطب، Medium)

  • تبلیغات چاپی: Print Advertising
  • تبلیغات رسانه ای: Broadcast Advertising
  • تبلیغات محیطی: Outdoor Advertising
  • تبلیغات دیجیتالی: Digital Advertising
  • تبلیغات ادغامی /همکار Product /Brand Integration : (معرفی و استفاده از برند یا محصولی در حین نمایش یا ارائه برندی دیگر، مثل ( Product placement
  • تبلیغات تلفنی: Phone Advertising

برخی ازانواع تبلیغات بر اساس پیام انتقالی

همانطور که در اهداف تبلیغات نیز گفته شد، تبلیغات صرفا به منظور افزایش فروش برای برند در نظر گرفته نمیشوند.

تعریف تبلیغات را می توان به صورت زیر نیز بیان کرد:

برقراری هرگونه ارتباط با گروه و یا عده ای در جامعه (که برای این ارتباط هزینه پرداخت شده باشد) به منظور ترفیع محصول و یا خدمات، به گونه ای که بانی این ارتباط (انجام دهنده تبلیغات/صاحب برند) به طورمستقیم و یا غیر مستقیم در حین انجام تبلیغ مشخص باشد.

امروزه تبلیغات به عنوان وسیله ای با هدف افزایش آگاهی اجتماعی نیز کاربرد دارد. موضوعاتی از قبیل حفظ محیط زیست، کودکان کار، و مضرات مصرف دخانیات در قالب مسئولیت های اجتماعی از طریق برندهای پیشرو در جوامع خصوصا توسعه یافته مورد توجه است، که به نوعی تبلیغات غیر مستقیم برای برند محسوب می شود.

گاهی نیز برندها برای تاثیرگذاری مثبت در ذهن بازار هدف، تبلیغاتی را به مسئولیت های اجتماعی برند اختصاص می دهند. در مواقعی دیگر نیز تبلیغات جنبه ی توجیهی داشته و به دنبال اطلاع رسانی در مورد ترکیب دو برند و تشکیل برند جدید است.

گاهی برندها در تبلیغاتشان از بسترهای خدمات دولتی و نیمه دولتی به منظور افزایش آگاهی و آموزش عمومی استفاده میکنند. همچنین در مواردی که از جانب برند یا رقبایش تاثیرات منفی در نگرش بازار هدف به وجود آمده باشد، پیام تبلیغات در راستای رفع این ضد ارزش و جایگاه یابی مجدد برند در میان مصرف کنندگان در نظر گرفته میشود.اهمیت تبلیغات چیست؟