شرکت حریر ترمه آریا
<h1 class="entry-title">برچسب: پلاسما</h1>
03 اکتبر

سانتریفیوژ چیست؟

سانتریفیوژ برای چه مواردی استفاده می‌شود؟ از سانتریفیوژها در آزمایشگاه‌های مختلف برای جداسازی سیالات، گازها یا مایعات بر اساس چگالی استفاده می‌شود. در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و بالینی، از این دستگاه اغلب برای خالص‌سازی سلول، اندامک، ویروس، پروتئین و اسید نوکلئیک استفاده می‌شود. نمونه‌ای از استفاده سانتریفیوژ در یک محیط بالینی، جداسازی کامل اجزای خون است. […]