شرکت حریر ترمه آریا
<h1 class="entry-title">برچسب: کاواتا</h1>
30 سپتامبر

آشنایی با هولوگرام رنگی

محققان راه جدیدی را برای ایجاد هولوگرام رنگی به وجود آوردند که می توان هر زاویه با استفاده از نور سفید معمولی آن را مشاهده کرد. این پیشبرد میتواند منجر به ایجاد نسل جدیدی از دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن های همراه یا تلوزیون های مینیاتوری که تصاویری سه بعدی نشان میدهند شود. تصاویر واقعی سه بعدی […]