شرکت حریر ترمه آریا
<h1 class="entry-title">برچسب: جعبه دستمال</h1>
12 ژوئن

نکات فنی چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ جـعبه دستمال کاغذی از بخش طراحی و قالب سازی آغاز می شود.جـعبه های دستمال کاغذی با توجه به مقدار tissue داخل آن طراحی می شوند که در مصارف عمومی اندازه آن ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ برگی می باشد که با توجه به این اندازه،برای جعبه دستمال کاغذی قالب طراحی و ساخته می شود […]