شرکت حریر ترمه آریا
<h1 class="entry-title">برچسب: هولوگرام سه بعدی رنگی</h1>
01 اکتبر

گسترش و نقش هولوگرام سه بعدی

نقش هولوگرام سه بعدی، گر چه به باور بسیاری از تصاویر و حقایق به وسیله ی چشم صورت می گیرد. ولی مشاهده اکثریت هولوگرام ها بسته به نور است تا اینکه مرتبط به تکنولوژی هولوگرافی باشد. برای نمونه هولوگرام توپاک که در سال ۲۰۱۲ در کوچلا ظاهر گردید یک نمایش تصویری دو بعدی بوده است. این نمونه نوری متعلق […]